Book here

Privacy conditions

Door deze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

B.V.B.A. IMMO BC kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B.V.B.A. IMMO BC, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B.V.B.A. IMMO BC verstrekt. B.V.B.A. IMMO BC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw ip-adres

WAAROM B.V.B.A. IMMO BC GEGEVENS NODIG HEEFT

B.V.B.A. IMMO BC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan B.V.B.A. IMMO BC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verstrekken van toeristische logies.

Klantenservice: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om klantenservice te verlenen.

Overige communicatie: Het kan voorkomen dat we contact opnemen per e-mail, post of telefoon, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Dit kan om verschillende redenen zijn: Het kan zijn dat wij verzoeken die u heeft ingediend moeten beantwoorden en behandelen.

Juridische doeleinden: in bepaalde gevallen moeten we uw gegevens gebruiken om juridische en administratieve geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet en regelgeving. Om uw gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen:

Rechtmatig belang: We kunnen uw gegevens gebruiken gebruiken voor administratieve en juridische doeleinden en voor het opsporen van fraude.

HOE LANG B.V.B.A. IMMO BC GEGEVENS BEWAART

B.V.B.A. IMMO BC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren Uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van die met betrekking tot het bewaren van documenten) om ons bedrijf te leiden. Alle opgeslagen persoonlijke gegevens vallen onder dit privacybeleid. Uw gegevens worden niet langer dan 6 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

B.V.B.A. IMMO BC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Diensten van derden: Wij kunnen serviceproviders gebruiken om uw persoonlijke gegevens strikt in onze naam te verwerken. Dit heeft bepaalde doeleinden, waaronder het betalen van boekingen te faciliteren, marketingmateriaal te verzenden of voor analytische ondersteunende diensten. Deze diensten van derden/verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht en het is niet toegestaan uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden. 

Wij delen gegevens met derden onder bovengenoemde principes met Boekhouding en administratieve overheden

Stardekk

Baron Ruzettelaan 25 - B-8310 Brugge Beheert onze website en optimaliseert de site aan de hand van de verkregen analyses van Google Analytics

Vandelanotte Accountancy

Torhoutse Steenweg 250, 8200 Brugge Vandelanotte accountancy is onze accountant en beheert onze boekhouding.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van B.V.B.A. IMMO BC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. B.V.B.A. IMMO BC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

B.V.B.A. IMMO BC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers. Lees meer over het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan B.V.B.A. IMMO BC te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. B.V.B.A. IMMO BC heeft hier geen invloed op. B.V.B.A. IMMO BC heeft Google geen toestemming gegeven om via B.V.B.A. IMMO BC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@belcasasuitehotel.be of info@belcasa-familysuites.be. B.V.B.A. IMMO BC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

B.V.B.A. IMMO BC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door B.V.B.A. IMMO BC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met B.V.B.A. IMMO BC op via info@belcasasuitehotel.be of info@belcasa-familysuites.be. 

www.belcasa-familysuites.be is een website van B.V.B.A. IMMO BC.

B.V.B.A. IMMO BC is als volgt te bereiken:

Meeuwenlaan 30

8434 WESTENDE

T: 059 310 710 - F: 059 310 810

KBO 0440.345.356